ქორწინება

Polish outlaw

By: Zuzanna Dobrzańska Poland, as one of formal EU members is combating with domestic violence…

ეტაპობრივი დისკრიმინაცია

ზრდისა თუ განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე მე და ჩემ ირგვლივ მყოფი მამრობითი სქესის წარმომადგენლები სხვადასხვაგვარად აღვიქვამდით…