დისკრიმინაცია

ეტაპობრივი დისკრიმინაცია

ზრდისა თუ განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე მე და ჩემ ირგვლივ მყოფი მამრობითი სქესის წარმომადგენლები სხვადასხვაგვარად აღვიქვამდით…